LOS-Ombudsmannen: Slechte communicatie rond WMO

De Leeuwarder Onafhankelijke Senioren (LOS) is een actieve maatschappelijke organisatie waar praktische hulp kan worden verkregen met hulp van de onafhankelijke ombudsmannen Jan van Olffen en Wyb Feddema.

(Tekst: Liwwadders)

U hoeft geen lid te zijn van van de LOS om zaken bij de twee ombudsmannen aan te brengen. Wel stelt de LOS lidmaatschap op prijs om het werk van de vereniging te versterken.

In deze maandelijkse rubriek vertellen Jan van Olffen en Wyb Feddema wat voor problemen zij zoal tegenkomen en hoe zij een oplossing zoeken. Loopt u ook ergens tegenaan waarvan u vindt dat de twee oud-raadsleden van de gemeente Leeuwarden hulp bij kunnen bieden? Schroom niet en bel 058-2886257 (Jan van Olffen) of 058-2880705 (Wyb Feddema).

Juridische hulp

Van Olffen: Een mevrouw zoekt juridische hulp en wordt aan de telefoon in de wacht gezet. Later blijkt dat ze hier 50 euro voor heeft moeten betalen. Daarna verzoekt het juridisch kantoor om 700 euro over te maken voordat ze aan het werk gaan. Daarna hoort ze niks meer. We zoeken nu uit hoe bonafide dit kantoor is en we hebben zo onze vermoedens. In het algemeen is het zo dat er niet vooraf betaald hoeft te worden bij juridisch advies. In veel gevallen is het eerste gesprek gratis.

Wachttijden taxivergoedingen

Van Olffen: In Leeuwarden lopen veel mensen aan tegen te lange wachttijden als het gaat om de aanvraag voor een taxivergoeding. De procedure die gevolgd wordt is veel te lang. Het gevolg is dat mensen afhaken en denken dat ze niet in aanmerking komen voor een vergoeding. In sommige gevallen wordt er beloofd om bij de mensen langs te komen en vervolgens gebeurt dit niet. We hebben deze problematiek aangekaart bij het WMO-kantoor. Individueel maatwerk is een mooie kreet, maar als alle persoonlijke omstandigheden moeten worden uitgezocht, dan is dit maatwerk in de praktijk onuitvoerbaar. De aanvrager is hiervan de dupe.

WMO-hulp

Feddema: De afgelopen vier weken belden dagelijks tussen drie en soms vijf teleurgestelde burgers met vervelende ervaringen binnen het aanvragen van het recht op WMO-hulp. Opvallend is dat de meeste teleurstelling ontstaat door onduidelijkheid en slechte communicatie. En als er dan door de patiënt contact gezocht wordt om ‘afwijzingen’ te bespreken, blijkt het lastig om de juiste beslissers te spreken te krijgen. Zo was er een alleenstaande meneer die een nieuwe heup had gekregen en geen adequate hulp kreeg na de operatie. Een buurvrouw hielp even een uurtje in de ochtend, maar als hij ’s middags moest plassen, kon hij, helemaal alleen in huis, niet op tijd op het toilet komen. Dat is onmenselijk, dat je uren in een natte broek moet wachten tot er aan het eind van de middag hulp komt.

Via de website van de Gemeente Leeuwarden kom je op www.lwdvoorelkaar.nl en dan lijkt het zo vanzelfsprekend. Maar dit bezoek aan de website is tegelijkertijd ook verwarrend. Kortom er moet meer gemak komen om snel contact te krijgen zodat er direct oplossingen kunnen worden aangeboden. In een aantal gevallen kreeg ik te horen dat discussie over een afwijzing van hulp pas opgepakt werd op het moment dat patiënt inmiddels was hersteld. We zoeken naar een oplossing.

Feddema: De meeste vragen die ik kreeg gingen over het vervoer naar het ziekenhuis. Mijn advies is: ga of bel naar het sociaal wijkteam in uw wijk en vraag waar u recht op heeft. En wees niet te bescheiden. Ik ben er inmiddels wel achter dat mondigheid loont!

Het recht van de gescheiden vrouw

Van Olffen: Het recht van de gescheiden vrouw op pensioen (van haar ex-man) blijkt soms een onbegaanbaar traject. De afhankelijkheid van de vrouw van haar ex is anno 2019 onbegrijpelijk. Het blijft ook voor ons een moeilijke kwestie maar we zijn er mee aan de slag.

Geef een reactie