Maak digitale overheid toegankelijk voor iedereen

Op deze Global Accessibility Awareness Day vraagt Ieder(in) samen met andere organisaties aandacht bij de Tweede Kamerleden voor digitale inclusie en toegankelijkheid. Juist op deze dag vergadert de Kamercommissie van Binnenlandse zaken over de digitale overheid.

(Tekst: Ieder(IN))

Digitale inclusie gaat over toegankelijke software maar ook over de begrijpelijkheid van de informatie. En over  de noodzaak van alternatieven voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. In de Agenda Digitale Inclusie worden mensen met een beperking helaas nauwelijks genoemd. Wij vragen Kamerleden om de staatssecretaris te bewegen om deze groep expliciet te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van digitaal beleid.

Lees hieronder de brief

Brief aan Kamer over digitale toegankelijkheid overheid.

Wet

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving.

Geef een reactie