Maak van sociaal werk ‘meertalig’ creatief beroep

Volgens het opleidingsdocument in het hoger onderwijs is het sociaal werk een ‘talig’ beroep. Maar dat is eenzijdig en onhoudbaar. Kunst en creativiteit kunnen professionals ‘meertalig’ maken, betogen drie lectoren van verschillende hogescholen.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

In januari 2017 is het nieuwe Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk uitgekomen. Dat is de gezamenlijke uitgave van de vijf landelijke opleidingsoverleggen (Loo’s) in het domein sociaal werk van de sector hogere sociale studies.

De inleidende alinea op de toelichting bij de benodigde tien kernkwalificaties stelt nadrukkelijk het volgende (2017: 24): ‘Sociaal werk is een “talig” beroep. Een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid ligt aan de basis van alle kwalificaties die hieronder worden toegelicht.’

Eenzijdig en onhoudbaar

Deze stelling is niet verrassend, want strookt met het gangbare denken en doen in (de opleiding van) sociale beroepen en, meer algemeen, de status quo wat betreft taligheid in onze maatschappij. Er wordt in het opleidingsdocument een koppeling gelegd met mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, die belangrijk zijn voor het werk.

Maar de stelling wordt nergens onderbouwd en is volgens ons eenzijdig. Het verraadt een vooringenomenheid met de verbale taal en cognitieve intelligentie, die zowel praktisch als filosofisch niet meer houdbaar is.

Lees hier verder

Geef een reactie