Maatregelen fraudegevoelige pgb onder de loep

Er zijn diverse aanbevelingen gedaan om het pgb minder fraudegevoelig te maken. De maatregelen gaan onder andere over het trainen van indicatiestellers en een handhavingsstrategie voor organisaties.

(Tekst: Zorg en welzijn)

De afgelopen jaren bleek dat er vaak misbruik werd gemaakt van het pgb. Daarom lieten minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS een verkenning doen naar mogelijkheden om het persoonsgebonden budget meer fraudebestendig te maken. De resultaten van deze verkenning door Bureau Wetgevingswerken is te lezen in het rapport ‘Naar een meer fraudebestendig pgb; een verkenning van de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en de Jeugdwet’. Hierin worden een aantal aanbevelingen worden gedaan, waar staatssecretaris Van Rijn een reactie op gegeven heeft.

PGB

In een brief aan de Tweede Kamer laat Van Rijn weten: ‘Bij de weging van de aanbevelingen zijn voor mij de volgende uitgangspunten van belang: de structuur van het huidige stelsel heeft als spil de (rechts)relatie tussen budgetverstrekker en budgethouder, waarbij de keuzevrijheid van de budgethouder een groot goed is. Dat wil ik handhaven. Tegelijkertijd vind ik dat we op zoek moeten naar mogelijkheden om de positie van de budgetverstrekker te versterken.’

Lees hier verder

Geef een reactie