Mammograaf van Harlingen naar Leeuwarden

Het MCL heeft onlangs besloten de mammograaf, een belangrijk instrument dat ingezet wordt voor borstkankerdiagnostiek, op MCL-locatie Harlingen niet te vervangen maar te kiezen voor uitbreiding in Leeuwarden. Concentratie van de mammografie in Leeuwarden maakt snelle diagnostiek en duidelijkheid mogelijk voor patiënten.

(Tekst: MCL)

De komst van het Fries Borstkankercentrum betekent dat patiënten met verdenking op borstkanker straks binnen één werkdag terecht kunnen voor de eerste diagnostiek bij de ziekenhuizen in Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. Wanneer er uitgebreide diagnostiek of operaties nodig zijn gebeurt dit in de toekomst in locatie Leeuwarden van het MCL. Patiënten ontvangen op deze manier in Friesland sneller en overal dezelfde hoge kwaliteit van zorg.

Wat betekent dit voor locatie Harlingen?

Gezien het vervolgonderzoek en de operaties in Leeuwarden plaatsvinden, wordt dit voor het MCL dé locatie voor alle borstkankerzorg. Het spreekuur en de mammograaf van Harlingen worden verplaatst naar Leeuwarden. Patiënten krijgen daarmee in het MCL twee onderzoeken achterelkaar, waarvoor voorheen een extra afspraak nodig was.

Koos Komdeur, locatiemanager MCL Harlingen: ‘Het concentreren van de borstkankerzorg in Friesland wordt door de Friese ziekenhuizen als een belangrijke stap gezien om toekomstbestendige hoge kwaliteit van ziekenhuiszorg te kunnen blijven bieden. Ook de Harlinger wordt hiermee sneller en beter geholpen, alleen jammer genoeg niet meer in de eigen stad. Het betekent een beperkte vermindering van onze activiteiten. MCL is en blijft in Harlingen’.

Zorgplein Harlingen

In Harlingen vormt het MCL samen met verschillende organisaties in de zorg het Zorgplein Harlingen. De patiënt vindt hier onder andere poliklinische ziekenhuiszorg, specialistische onderzoeks- en behandelmogelijkheden, fysiotherapie, verpleeghuiszorg en ook huisartsen, een apotheek en een pedicure. Het Zorgplein kent vierentwintig zorgaanbieder waarbij onlangs nog de Babybank Friesland is aangesloten. Zorgplein Harlingen heeft als visie om voor de inwoners van Harlingen en omstreken zorg en organisaties binnen het thema gezondheid samen te brengen onder één dak.

Geef een reactie