Mantelzorgondersteuning begint bij informatievoorziening

Tien procent van alle mantelzorgers (ruim 4 miljoen) is zwaar overbelast. Toch maakt een groot deel hiervan geen gebruik van mantelzorgondersteuning, ook al hebben zij hier wel behoefte aan. Dat komt grotendeels door onbekendheid, aannames, maar ook door een gebrek aan diversiteit in ondersteuning. Dit blijkt uit het nieuwe dossier Wat werkt bij mantelzorgondersteuning.

(Tekst: Movisie)

Onderzoeker Kitty van den Hoek van Movisie: ‘Professionals die achter de voordeur komen, zoals verpleegkundigen en fysiotherapeuten, bouwen een vertrouwensrelatie op met mantelzorgers. Zij kunnen ‘warm’ doorverwijzen naar hulp en advies. Ook kan hun kennis helpen om mantelzorgondersteuning beter aan te laten sluiten bij verschillende leefstijlen en zorgpatronen.’

Download het dossier.

Overbelasting

Ongeveer 1 op de 6 mantelzorgers ondersteunt meer dan 8 uur per week. Onder hen doen een half miljoen mensen dat vaak al gedurende een langere tijd. De kans op overbelasting bij mantelzorgers neemt toe wanneer de zorg langdurig en/of intensief is en de mantelzorgers veel verschillende soorten hulp verlenen. Het nieuwste Wat werkt … dossier zoomt in op mantelzorgondersteuning. Specifieke aandacht gaat uit naar respijtzorg.

Lees hier verder

Geef een reactie