Martin van Rijn: ‘Trots op gemaakte stappen’

Met de verkiezingen in aantocht, nader het einde van het staatssecretarisschap van Martin van Rijn. De peilingen maken het niet waarschijnlijk dat hij op deze post terugkeert.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Hoe kijkt hij naar de nieuwe werkelijkheid van de wereld van zorg en welzijn, waar hij vier jaar lang aan gebouwd heeft? ‘We hebben enorme stappen gemaakt. Daar ben ik trots op’, stelt hij in het maartnummer van Zorg+Welzijn.

Hoofdaannemer

Martin van Rijn was de afgelopen jaren de hoofdaannemer bij de verbouwing van de verzorgingsstaat tot participatiesamenleving. Drie nieuwe zorgwetten, veel geld en zeggenschap naar de gemeenten, keukentafelgesprekken, wijkteams, maatwerk en welzijn voor zorg. Het veelgehoorde commentaar? De financiële ondersteuning van de gewenste inhoudelijke ontwikkeling was onvoldoende.

Lees hier verder

Geef een reactie