MCL in 2017 enige Noordelijke ziekenhuis met gouden milieukeur

Energiebesparing en lagere energiekosten door eigen energieopwekking en toepassen van duurzame technologieën, LED-verlichting in het MCL, een duurzaam gebouw, de aanschaf van veiliger en meer duurzame materialen en producten, efficiënter en veiliger werken en een proactief afvalpreventiebeleid. Allemaal maatregelen die er voor hebben gezorgd dat het MCL ook voor het jaar 2017 als enige Noordelijke ziekenhuis het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg kreeg.

(Tekst: MCL)

MCL voldeed ruim aan de gestelde criteria van dit officiële keurmerk van de Stichting Milieukeur. Tot nog toe zijn er naast MCL nog drie andere zorginstellingen met een gouden status. Begin 2014 nam het MCL het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur voor het eerst in ontvangst. Het MCL was toen het eerste topklinische ziekenhuis dat Milieukeur behaalde.

De Milieuthermometer Zorg is een praktisch milieuzorgsysteem op maat voor alle zorginstellingen, met strenge maar duidelijke criteria voor structurele milieuzorg, milieuwinst en transparantie in de zorgsector. De overheid heeft in 2016 het keurmerk Milieuthermometer Zorg officieel geaccepteerd en instellingen met dit keurmerk krijgen vrijstelling voor de EED energie-audit verplichting, aangezien dit keurmerk aantoont dat de organisatie in het bezit is van een degelijk milieu- en energiezorgsysteem en inzicht geeft in de milieuprestaties van de organisatie.

MCL-directeur Kees Donkervoort: ‘Naast het leveren van uitstekende kwaliteit van zorg, gaat het er bij het MCL natuurlijk ook om de kosten van die zorg zo laag mogelijk te houden en zo min mogelijk het milieu te belasten. Daarom werken we proactief aan een duurzaam beleid voor milieu- en energiezorg, die zowel in ecologisch, economisch als in sociaal opzicht waarde toevoegt.’

Wij zijn verder dagelijks aan de slag met duurzaamheid op verschillende fronten; van partnerships en bijzondere projecten tot innovatie en productvernieuwing en we delen waar mogelijk onze kennis en ervaringen.

In oktober 2015 ondertekende MCL samen met 54 andere partijen de Green Deal: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ een samenwerking tussen de overheid, zorgorganisaties en een groot aantal partijen die zich richten op verduurzaming in de gezondheidszorg. Het MCL levert ook een bijdrage aan de landelijke Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater, dat 16 november 2016 is gestart. Verder ondersteunt het MCL de City Deal “Voedsel op de stedelijke agenda” die de Gemeente Leeuwarden ondertekende, samen met andere 12 steden, de Provincie Gelderland en de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en het ministerie van VWS, op 26 januari j.l. tijdens de Nationale Voedseltop met als doel een integraal voedselbeleid op te stellen voor veilig, duurzaam en gezond voedsel met lageren kosten door vermindering van welvaartsziekten en voedselverspilling.

Geef een reactie