MCL: Analyse top 100 2018

Het MCL heeft dit jaar in de ziekenhuis top 100 2018 van het AD de 22e plaats gekregen in de lijst van topklinische ziekenhuizen.

(Tekst: MCL)

Het MCL heeft de score in het AD aan een nadere analyse onderworpen. Het AD scoort totaal op 36 kwaliteitsaspecten. Ziekenhuizen, ook het MCL, leveren jaarlijks ruim 3000 verschillende kwaliteitsindicatoren aan de IGJ en aan andere belanghebbenden. Het AD kiest daar een deel van en baseert daar een rangorde op. Het gaat om een momentopname uit 2017.

De aspecten waarop we in het AD nu minder goed scoren waren bij het MCL al bekend; het gaat immers om onze eigen informatie. In veel gevallen is er al actie ondernomen om tot verbetering te komen, in de meeste gevallen met succes. In een enkel geval schiet onze registratie tekort om de juiste gegevens te kunnen opleveren. Dat levert bij het AD dan uiteraard geen punten op. Ook daaraan wordt gewerkt.

Eén aspect verdient bijzondere aandacht: de ligduur van patiënten. Die is het MCL hoger dan vergelijkbare ziekenhuizen. Dit cijfer wordt mede beïnvloed door het feit dat het MCL één van de zes erkende STZ ziekenhuizen voor hoofd-halsoncologie. Dit zijn zeer complexe behandelingen. Patiënten van dit centrum liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis. De landelijke registratie corrigeert hier niet voor. Hetzelfde geldt voor cardio chirurgische patiënten. In het MCL doorlopen in verhouding tot andere  cardio chirurgische centra meer patiënten het hele traject van diagnose tot en met behandeling in het MCL, dus gemiddeld een langere opnameduur. In andere centra vindt de diagnose vaak plaats in een ander ziekenhuis dan het ziekenhuis waar de operatie plaatsvindt. Ook dat beïnvloedt de ligduur.

Kwalitatief goede zorg is uiteraard belangrijk. Het AD oordeelt op een aantal relevante punten. Als een patiënt een voor hem/haar relevante keuze wil maken tussen ziekenhuizen adviseert het MCL de website https://www.ziekenhuischeck.nl/ , waarin bijna alle kwaliteitsaspecten van ziekenhuizen gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken.

Geef een reactie