MCL en Tjongerschans kiezen voor vernieuwing patiëntenvoorlichting

De Friese ziekenhuizen MCL en Tjongerschans gaan de voorlichting aan patiënten veranderen. De ziekenhuizen sluiten een contract met Indiveo, een digitale oplossing voor de behoefte aan begrijpelijke informatie voor alle patiënten. Met Indiveo worden patiënten in beeld en geluid geïnformeerd en geven patiënten feedback.

(Tekst: MCL)

De Friese ziekenhuizen MCL en Tjongerschans gaan de voorlichting aan patiënten veranderen. De ziekenhuizen sluiten een contract met Indiveo, een digitale oplossing voor de behoefte aan begrijpelijke informatie voor alle patiënten. Met Indiveo worden patiënten in beeld en geluid geïnformeerd en geven patiënten feedback.

In beide ziekenhuizen is de informatie die arts en verpleegkundige tijdens het gesprek aan de patiënt geven in de eerste plaats belangrijk. Deze mondelinge informatie wordt nu ondersteund met folders en brochures. In de nieuwe situatie blijft de hoofdrol voor de hulpverlener, maar een groot deel van de folders zal vervangen worden door “divi’s”, korte animatiefilmpjes waarin de patiënt wordt meegenomen in het onderzoek of de behandeling die hij/zij gaat krijgen. Het wordt ook mogelijk om al informatie vóór een afspraak in het ziekenhuis te verstrekken.

“De informatie wordt in de filmpjes helder verbeeld. De patiënt heeft daardoor een goed idee wat het onderzoek of de behandeling inhoudt,” zegt Inge Schippers, communicatieadviseur  in het MCL. “Uit onderzoek blijkt dat mondelinge informatie slecht wordt onthouden. En informatie op papier wordt slecht gelezen is onze ervaring. Ook als we teksten zo eenvoudig mogelijk maken. Indiveo is daarom een hele mooie vervanging van onze folders. Het komt ook tegemoet aan de behoeften van  patiënten die moeite hebben met lezen. Patiënten kunnen zich goed voorbereiden, weten beter wat ze te wachten staat en kunnen zo ook betere beslissingen nemen over hun zorg en gezondheid. Dat helpt ons om goede zorg te verlenen.”

De informatie kan worden aangepast aan de behoefte van het ziekenhuis. Initiatiefnemer Ralph Koppers, longarts in het MCL: “Bijvoorbeeld: een longfunctieonderzoek in het MCL of Tjongerschans verschilt niet echt van elkaar. Maar de patiënt moet in het ziekenhuis van Heerenveen op een ander routenummer zijn dan in Leeuwarden. Met de informatie die we per ziekenhuis via Indiveo geven kunnen we de patiënt naar de goede afdeling sturen. Adressen, routes, en telefoonnummers kunnen per ziekenhuis aangepast worden. Ook het eigen logo van het ziekenhuis wordt er bij geplaatst.”

Indiveo wordt in meerdere ziekenhuizen al gebruikt voor een aantal onderzoeken en behandelingen. Koppers: “Exacte onderzoeksgegevens hebben we nog niet, maar we kunnen uit de enthousiaste reacties van patiënten en zorgverleners wel afleiden dat de beeldende informatie van Indiveo beter wordt begrepen. Dat is in het belang van de patiënt én van de zorgverlener.”

De divi’s kunnen ook in verschillende talen worden uitgevoerd. Van enkele divi’s zijn taalversies in Nederlands en Fries beschikbaar. Koppers: “Als je wilt kun je een voice-over in elke taal ter wereld toevoegen.”

Voor de ziekenhuizen houdt het werken met Indiveo een verandering in. Daan van den Broek, hoofd communicatie van Tjongerschans hierover: “De assistente of de arts is nu gewend om één of meer folders aan de patiënt mee te geven. Dat wordt in de toekomst steeds vaker een beveiligde e-mail met informatie op maat voor de patiënt, waarbij de patiënt ook de mogelijkheid heeft om direct feedback te geven over de informatie Daar kan dan vervolgens de informatie weer mee verbeterd worden. Het digitaal aanbieden van patiënteninformatie staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de verder digitaliserende zorg. Het past in de visie van het MCL en Tjongerschans om hier de komende jaren verdere stappen in te zetten.”

Binnen het MCL en Tjongerschans is er veel enthousiasme over het gebruik van Indiveo. De vrijgevestigde artsen kwamen eerder tot overeenstemming met Indiveo. Het VCL (Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden) heeft als eerste geinvesteerd in divi’s en neemt voor de komende periode de licentiekosten voor zijn rekening.; ook het MCL heeft vanuit verschillende specialismen al geïnvesteerd in divi’s.

Geef een reactie