MCL gaat in zes ‘zorgeenheden’ de zorg organiseren rond de patiënt

Met ingang van 1 oktober 2019 laat Medisch Centrum Leeuwarden zijn huidige organisatiestructuur achter zich en organiseert zich rond zes primaire zorgeenheden (ZE’s). Het MCL is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat zo’n organisatiemodel in de praktijk gaat brengen.

(Tekst: MCL)

In het nieuwe organisatieontwerp staan patiëntenzorgprocessen centraal. De zorg wordt zoveel mogelijk georganiseerd rond zorgthema’s. Binnen een zorgeenheid zijn verschillende specialismen samengevoegd rond de zorg binnen een thema.

Erica Bakkum, lid van de Raad van Bestuur: ‘De organisatie is per 1 oktober gebaseerd op zorgeenheden die beduidend groter zijn dan de huidige resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE). Door logische ordening en samenvoeging van specialismen ontstaat patiëntgerichte samenwerking en meer flexibiliteit in capaciteiten en resources.’

De zes primaire zorgeenheden in MCL zijn:
  1. Snijdend: plastische chirurgie, Centrum voor Obesitas, oogheelkunde, neurochirurgie, KNO, MKA-chirurgie, dermatologie, bijzondere tandheelkunde, orthopedie, urologie
  2. Beschouwend: interne geneeskunde, geriatrie, longgeneeskunde, ziekenhuispsychiatrie, medische psychologie, nefrologie, neurologie, reumatologie
  3. Acuut: spoedeisende geneeskunde, intensivisten, traumachirurgie
  4. Oncologie: mammachirurgie, MDL, longchirurgie, GE-chirurgie, hematologie, interne oncologie
  5. Hart-vaat: cardiologie, longgeneeskunde, cardiochirurgie, vaatchirurgie
  6. Vrouw-moeder-kind: gynaecologie, kindergeneeskunde

Daarnaast is er een Medisch Facilitaire Eenheid, met daarin de medisch ondersteunende afdelingen zoals het operatiecentrum en anesthesiologie, CMBT (radiologie en nucleaire geneeskunde), ziekenhuisfarmacie/apotheek, paramedische afdelingen en klinische fysica. Ondersteunende afdelingen zijn gekoppeld aan de zorgeenheden, om het proces rond de patiënt te ondersteunen en te faciliteren.

Management en multidisciplinair

Elke zorgeenheid krijgt duaal management en wordt geleid door een ZE-manager samen met een medisch manager.

Medisch specialisten/vakgroepen zijn multidisciplinair georganiseerd rond de patiënt in een ZE. Daarnaast vaardigen ze vakgroepvertegenwoordigers uit naar andere zorgeenheden, waar het specialisme dan ook betrokken is in het patiëntenproces.

Rik Gerritsen, stafvoorzitter en co-bestuurder van MCL: ‘Het MCL is een topklinisch ziekenhuis, met patiënten met vaak complexe problematiek. Door deze aanpak doen we meer recht aan de zorgvraag. Het is een organisatiewijziging die zich vanuit het perspectief van de patiënt vooral achter de schermen afspeelt. Maar we verwachten dat de kwaliteit van zorg toeneemt door de zorg leidend te laten zijn en de organisatievorm daarop aan te passen. Praktisch: een patiënt doorverwijzen van de ene specialist naar de andere verandert in een aanpak waarbij die andere specialist steeds vaker van meet af aan binnen de zorgeenheid al bij de behandeling betrokken is.’

Binnen de nieuwe organisatievorm krijgen verpleegkundigen een duidelijke adviserende rol. De Verpleegkundige Adviesraad participeert in verschillende beleidsondersteunende organen, waarmee de verpleegkundige inbreng is geborgd.

Bakkum: ‘Het MCL steekt met deze nieuwe organisatiestructuur de nek uit. We zijn een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat deze organisatiestructuur in de praktijk gaat brengen. We hebben met alle betrokkenen in de organisatie goed overleg gehad. Dat heeft geresulteerd in een breed draagvlak. Het uiteindelijke doel is dat door het openbreken van eigen grenzen de kwaliteit van zorg toeneemt. In de communicatie gaat de samenwerking soepeler. De patiënt zal daar van profiteren.’

Geef een reactie