MCL: Help ons patiëntenportaal beter te maken!

Het patiëntenportaal mijnMCL bestaat alweer bijna twee jaar. Sinds de start van mijnMCL in 2016 is het MCL achter de schermen dagelijks bezig om het portaal te verbeteren. Om te zorgen dat het goed aansluit bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker – de patiënt – , willen we graag van de gebruikers weten wat hun ervaringen, wensen en ideeën zijn over mijnMCL.

(Tekst: MCL)

Daarom betrekken we op verschillende manieren patiënten bij de verdere ontwikkeling . Zo is de patiënt vertegenwoordigd via de MCL-cliëntenraad in een soort “mijnMCL-verbetergroep”. Ook hebben we een digitale ideeënbus op de website geplaatst en worden er continu knelpunten en ideeën gesignaleerd en verzameld via de mijnMCL-helpdesk, social mediamonitoring, webreacties, zorgverleners en de ombudsfunctionaris.

Aanvullend hierop nodigen we de gebruikers van mijnMCL elk jaar uit om tijdens een gebruikersbijeenkomst met de ontwikkelaars van mijnMCL in gesprek te gaan om ideeën en ervaringen uit te wisselen.Deze gebruikersavond is dit jaar gepland op 10 april a.s.

Lees meer informatie over deze avond en schrijf u in via het aanmeldformulier.

Geef een reactie