MCL opent Medisch Psychiatrische Unit

Op 1 november 2018 opent Medisch Centrum Leeuwarden een Medisch Psychiatrische Unit van zes bedden. De afdeling is bedoeld voor patiënten die zowel een lichamelijke aandoening als een psychische ziekte hebben.

(Tekst: MCL)

Psychiater Alexander Keijzers: ‘Voor deze mensen kunnen we straks kwalitatief betere zorg bieden. Het gaat om patiënten met dusdanige psychiatrische problematiek dat ze niet op een gewone verpleegafdeling kunnen worden opgenomen.’

Op de MPU worden patiënten opgenomen die een breed scala aan lichamelijke ziekten kunnen hebben mét daarbij een psychische aandoening. De hoofdbehandelaar is bijvoorbeeld de chirurg of internist of andere specialist. De somatisch hoofdbehandelaar bepaalt de indicatie voor opname in het MCL; de psychiater van de consultatieve dienst bepaalt de indicatie voor opname op de MPU. Als het somatische probleem is behandeld, dan verlaat de patiënt het ziekenhuis. In een aantal gevallen betekent dat overplaatsing naar de GGZ.

Keijzers: ‘Elke dag hebben we in Nederlandse ziekenhuizen, ook in het MCL, 25-40% patiënten die naast een lichamelijke ziekte óók een psychiatrische aandoening hebben. Het merendeel daarvan valt niet op; patiënten kunnen er vaak goed mee leven, of ze zijn al onder behandeling. De MPU is bijvoorbeeld bedoeld voor een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis die door zijn gedrag het medisch en verpleegkundig team op de gewone verpleegafdeling tot wanhoop of  tweespalt drijft. Ook suïcidale patiënten willen we vanuit het oogpunt van veiligheid voortaan opnemen op de MPU.’

Geef een reactie