MCL prolongeert goede positie in AD top 100

Het Medisch Centrum Leeuwarden is tevreden met de notering op de 30e plaats van de vandaag verschenen AD top 100. Het Leeuwarder ziekenhuis prolongeert daarmee zijn positie in de top, ook al is de notering lager dan vorig jaar.

(Tekst: MCL)

Het MCL feliciteert de collega’s van Beatrixziekenhuis Gorinchem met de eerste plaats. Uiteraard zijn er ook gelukwensen voor de collega’s van Nij Smellinghe met de beste Friese notering.

Het MCL zal de uitslag van de AD top 100 in detail bestuderen. Waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd zal dat uiteraard gebeuren. Dat het MCL dit jaar een geringe daling zou maken in de AD top 100 was overigens niet onverwacht. Het samenstellen van de gegevens over 2016, waarop deze top 100 is gebaseerd, was moeilijker dan anders. Het MCL ging in 2016 met de invoering van patiëntendossier Epic over naar een andere manier van registreren.

Transparantie

Elk ziekenhuis in Nederland legt in cijfers en in statistieken verantwoording af over zorg, behandeling, resultaten en complicaties. Jaarlijks worden die cijfers aangeleverd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De gegevens van de ziekenhuizen zijn voor iedereen in te zien via o.a. de Transparantiekalender. Daarnaast zijn er patiëntenorganisaties en andere organisaties die gegevens aan ziekenhuizen vragen. Die gegevens vormen de basis voor het toekennen van erkenningen of accreditaties – van het Rose Lintje tot de landelijke NIAZ-accreditatie.

85 indicatorgidsen

Jaarlijks levert het MCL de gegevens van ongeveer 85 verschillende indicatorgidsen aan inspectie, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, etc.. De afdeling Kwaliteit & Patiëntveiligheid zorgt daarvoor. Indicatoren worden berekend (of: gegenereerd) op basis van door zorgverleners vastgelegde gegevens in patiëntgebonden dossiers of vanuit separate systemen. Het aanleveren van correcte gegevens is elk jaar een omvangrijke klus die met grote zorg wordt uitgevoerd.

Nieuw patiëntendossier

Op 1 april 2016 is het MCL na een grondige voorbereiding overgestapt op elektronisch patiëntendossier (EPD) Epic. Het nieuwe dossier verving een groot aantal verouderde ICT-systemen. Het nieuwe systeem was niettemin wennen: In feite ging de hele organisatie door een inwerkperiode om er mee te leren werken.

Met de introductie van Epic is ook de registratie van de gegevens voor de bepaling van de kwaliteitsindicatoren fundamenteel veranderd. Alle gegevens worden nu digitaal vastgelegd in het EPD. Deze digitale vastlegging biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd en realtime de indicatoren te kunnen genereren. De automatiseringsslag om op basis van de vastgelegde gegevens de indicatoren te bepalen bleek lastiger en tijdrovender dan gedacht.

Inmiddels went iedereen in het MCL aan het werken met Epic. Het MCL is het eerste ziekenhuis dat volledig stuurt op de dashboards met kwaliteitsindicatoren vanuit Epic. Door te blijven analyseren en sturen, kunnen de gebruikers het systeem steeds verder optimaliseren en zal de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van meetgegevens steeds beter worden.

Geef een reactie