MCL start thuiscoaching COPD-patiënten

Het MCL is samen met de andere Friese ziekenhuizen gestart met het thuis bezoeken en coachen van COPD-patiënten die regelmatig opgenomen worden met een exacerbatie (longaanval).

(Tekst: MCL)

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het doel van deze nieuwe werkwijze is het vergroten van het zelfmanagement, verminderen van heropnames en versterking van de samenwerking tussen de eerste en tweede lijnszorg.

Thuiscoaching

Verpleegkundigen van de longafdelingen van de Friese ziekenhuizen zijn opgeleid om de rol van thuiscoach te vervullen, naast hun werk op de verpleegafdeling. In het MCL zijn vier verpleegkundigen hiervoor opgeleid. Het eerste contact tussen patiënt en coach vindt plaats in het ziekenhuis. Daarna bezoekt de coach de patiënt thuis. In het eerste half jaar wordt de patiënt zeven keer thuis bezocht. In het volgende half jaar is er twee keer telefonisch contact tussen coach en patiënt. En twee jaar na de start is er nog een afrondende telefonische afspraak. Aanspreekpunt voor patiënt blijft de huisarts. Het uitgangspunt is namelijk dat de primaire zorgverlening bij de eerste lijn ligt. De extra coaching is een tijdelijke extra ondersteuning.

Onderzoek

De effecten van deze werkwijze wordt door de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht. Het onderzoek wordt gefinancierd door zorgverzekeraar De Friesland. Er zullen ongeveer 150 patiënten gevolgd worden in dit onderzoek. Eind 2017 worden de eerste resultaten verwacht. Bij positieve effecten is het de bedoeling de werkwijze breder en structureel in te voeren in Friesland.

Geef een reactie