MCL – Symposium ‘Wat is normaal’

Op 8 oktober 2018 vindt het jaarlijkse symposium van de stichting Kind en Seksualiteit plaats in het MCL. In de stichting Kind en Seksualiteit bundelen professionals op het gebied van seksualiteit bij kinderen tot 12 jaar hun krachten.

(Tekst: MCL)

In samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden en het Centrum Seksueel Geweld organiseert de stichting Kind en Seksualiteit een symposium over normaal seksueel gedrag. Naast het vergroten van kennis op het gebied van een normale seksuele ontwikkeling, heeft dit symposium ook het doel om de handelingsbekwaamheid te verhogen bij signalen die passen bij mogelijk seksueel misbruik. Er zal specifiek worden besproken welke stappen genomen dienen te worden bij vermoedens van of daadwerkelijk seksueel misbruik.

Seksualiteit bij jonge kinderen is vaak een beladen onderwerp. Toch blijkt dat juist het zo open en normaal mogelijk spreken over seksualiteit voor kinderen goed is. Seksuele opvoeding zegt veel over hoe je met elkaar omgaat en hoe je elkaars grenzen respecteert. Het vormt het begin van verantwoord seksueel gedrag op latere leeftijd, en verhoogt zo de weerbaarheid.

In de praktijk blijkt informatie over normaal seksueel gedrag, seksuele opvoeding en de normale seksuele ontwikkeling van kinderen niet altijd aanwezig. De consequentie kan zijn dat op school of bij de opvang een situatie escaleert omdat men niet goed weet welk seksueel gedrag normaal is. Onwetendheid kan leiden tot een negatieve houding en tot een overreactie op gezonde vormen van seksuele nieuwsgierigheid van kinderen. Door kennis van normale seksuele ontwikkeling kunnen professionals ook beter inschatten welk seksueel gedrag niet normaal is. Daarmee verhoogt het de signaalfunctie voor seksueel misbruik.

Symposium Wat is Normaal?

Datum: Maandag 8 oktober 2018 13:30-17:00 uur
Adres: Medisch Centrum Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
Sprekers: o.a.: dr. Brita de Jong – van Kempen, kinder- en jeugdarts MCL en Veilig Thuis, Gerda de Groot, projectleider Centrum Seksueel Geweld Friesland
Toegangsprijs: € 49,50 p.p.

Info en opgave : www.kindenseksualiteit.nl en kindenseksualiteit@gmail.com.

Geef een reactie