MCL: Technisch probleem met beeldopslag

Het MCL heeft een technisch probleem vastgesteld bij de opslag van digitale beelden zoals röntgenonderzoek, echo’s, scans en scopieonderzoek.

(Tekst: MCL)

Het gaat uitsluitend om (een deel van) de beelden die opgeslagen zijn tussen 1 en 12 maart 2019. Een deel van deze beelden is momenteel niet te raadplegen door onze artsen en andere medewerkers. Incidenteel wordt daar gebruik van gemaakt. We doen nader onderzoek naar dit probleem.

De verslagen in het medisch dossier, waarin beschreven staat wat er op het beeld te zien is, zijn wél beschikbaar. Op basis van o.a. deze verslagen wordt het behandelbeleid opgesteld. Beelden die buiten de periode 1-12 maart 2019 zijn opgeslagen zijn gewoon door onze medewerkers te bekijken.

Deskundigen van het MCL hebben het in onderzoek. Er wordt daarbij ook gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de patiënt. De verwachting is dat de gevolgen voor de patiëntenzorg gering zullen zijn. Patiënten die het betreft worden schriftelijk door het MCL geïnformeerd. Ook worden hun huisartsen geïnformeerd.

Geef een reactie