Medezeggenschap draait om medewerkersparticipatie

Op donderdag 29 november vond de 3de editie van het event Nieuwe Vormen van (Mede)zeggenschap plaats, georganiseerd door SBI Formaat. ‘Organisaties veranderen en medezeggenschapsorganen zijn op zoek naar hun nieuwe rol.’

(Tekst: SBI Formaat)

Steeds meer klanten van SBI Formaat ondergaan de gevolgen van een veranderende organisaties, mondiger medewerkers en een andere sociaal klimaat in organisaties. Dit vraagt dat mensen in een organisatie op een andere manier met elkaar verbinding maken.

Tijdens het event werd duidelijk dat medezeggenschap de ondernemingsraad voorbij is. De kern van medezeggenschap draait om medewerkersparticipatie. ‘Van WOR naar samenwerking’. Met deze uitspraak typeert een deelnemer de veranderingen die zich voordoen in medezeggenschapsland.

De corporate antropologe Jitske Kramer stelt dat recht doen aan die veranderingen een andere manier van organiseren vraagt. Zij ziet de organisatie als een ‘tribe’ (verwantschapssysteem). Omgaan met de veranderingen in en rond organisaties vraagt om een andere vorm dialoog, het ‘échte gesprek’. De andere aard van deze dialoog vat zij in de metafoor ‘kampvuurgesprek’. In gesprek over de ziel van de organisatie, haar missie en visie en de veranderingen. De dialoog moet zeker ruimte bieden aan verschillen en conflicten: ‘het mag ook rustig knetteren’.

Wouter Hart, succesvol auteur van de boeken ‘Verdraaide organisaties’ en ‘Anders vasthouden’, zoekt met zijn brede blik naar een mogelijkheid voor organisaties en medewerkers om beter te presteren zonder in de valkuil te trappen van het gebruikelijke, verstarde organisatie- en systeemdenken. ‘Inspirerend en confronterend’, omschreef een bestuurssecretaris van een grote welzijnsinstelling, de bijdrage van Hart.

‘Honderd jaar heeft de mens zich aangepast aan de organisatie, het wordt tijd dat we het nu honderd jaar anders gaan doen’, aldus Jaap Jongejan directeur SBI Formaat. Hier omheen vormde een mooi discussie, waarop een deelnemer aan gaf: Medezeggenschap is een ‘contragewicht’ het dient voor een evenwicht te zorgen tussen medewerkers- en organisatiebelang. Medezeggenschap is gericht op de ‘bescherming’ van medewerkers. Een deel van de zaal gaat hier niet in mee. Zij vinden dat er te veel aandacht is voor wantrouwen en een negatieve focus op wat er fout gaat binnen bedrijven. Zij pleiten ervoor dat het samenwerken tussen medewerkers en directies op basis van vertrouwen, automatisch andere sociale verhoudingen schept en op die manier de rol van de OR en medezeggenschap blijvend wordt getransformeerd.

Geef een reactie