Medisch Benefietdiner Friesland in Koperen Tuin

(Tekst: Persbericht)

Medisch Benefietdiner Friesland: Coassistenten voor Stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland.

Voor het vierde jaar op rij zet stichting Medisch Benefiet Friesland zich in voor een goed doel. Het ieder jaar wisselende bestuur bestaat uit coassistenten (studenten in opleiding tot arts) uit verschillende ziekenhuizen in Friesland. Dit jaar zamelt stichting Medisch Benefiet Friesland geld in voor Expertise- en Logeercentrum Friesland (ELF).

Met verschillende acties zoals collecteren en op een kerstmarkt staan proberen de coassistenten zo veel mogelijk geld in te zamelen. Als hoogtepunt  van de sponsoracties vindt er een Benefietdiner plaats voor alle medisch specialisten, huisartsen, arts-assistenten en coassistenten werkzaam in Friesland, op 18 maart 2016 in de Koperen Tuin te Leeuwarden. Naast een borrel en diner zullen er op deze avond een veiling en een loterij zijn; de volledige opbrengst gaat naar Stichting ELF.

Stichting ELF organiseert eens per maand een educatief en creatief weekend voor jongeren met een verstandelijke beperking. De weekenden in Eernewoude hebben verschillende thema’s, zoals: muziek maken, schilderen, koken, met geld omgaan, weerbaarheid vergroten, sport, zeilen en met computers omgaan. Er is professionele begeleiding aanwezig die ondersteund wordt door vele vrijwilligers. Ook het bestuur werkt pro deo.

De logeerweekenden hebben tot doel een veilige omgeving te scheppen waarin deelnemers zich kunnen ontspannen en ruimte is voor ontwikkeling van de eigen vaardigheden, voor het vergroten van de zelfredzaamheid en van het gevoel van eigenwaarde. Voor de ouders zijn de weekenden van ELF ook van belang om wat rust te krijgen en wat meer aandacht aan andere gezinsleden te kunnen besteden: een vorm van respijtzorg.

Voor 2016 had stichting ELF moeite de begroting sluitend te krijgen. Stichting Medisch Benefiet wil ELF graag helpen met een financiële bijdrage zodat ze zich kunnen richten op de kwaliteit van de weekenden en op duurzamere bekostiging.

Wilt u meer informatie of doneren, kijkt u dan eens op www.medischbenefietfriesland.nl.

Geef een reactie