Meer aandacht mondzorg kwetsbare ouderen

Er moet meer aandacht besteed worden aan mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen.

(Tekst: Rijksoverheid)

Om daarvoor te zorgen heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) partijen in de mondgezondheidszorg gevraagd om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Schippers heeft dit plan donderdag 30 juni 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit plan vormt een aanvulling op het eerder gestarte alliantie voor mondzorg bij ouderen in verpleeghuizen.

De vijf initiatieven die de betrokken partijen starten zijn:
  • Er wordt systematisch onderzocht welke belemmeringen ouderen ervaren voor een goede mondgezondheid. Vervolgens wordt gekeken hoe deze weggenomen kunnen worden. Dat kan ook gelden voor financiële belemmeringen.
  • Een speciale praktijkwijzer met advies over het ‘senior proof’ maken van mondzorgpraktijken wordt mondzorgbreed geïmplementeerd.
  • Het onderwerp mondzorg wordt geagendeerd bij alle relevante opleidingen in de eerste lijn met als doel opname van mondzorg in die opleidingen.
  • De samenwerking met huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en apothekers wordt versterkt, onder andere door een multidisciplinaire richtlijn op te stellen.
  • De partijen starten een nationale bewustwordingscampagne.
Het ‘Programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen’ is een gezamenlijk initiatief van de volgende partijen:

Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
Consumentenbond (CB)
Koninklijke Nederlands Maatschappij tot bevordering ter Tandheelkunde (KNMT)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandverzorging (NVIJ)
Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM)
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
Nederlandse Patiënten- en ConsumentenFederatie (NPCF)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Geef een reactie