Meer Nederlanders leven langdurig in armoede

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat het aantal huishoudens dat minimaal vier jaar een inkomen heeft dat onder de lage-inkomensgrens ligt in 2015 is toegenomen met bijna veertien procent. In 2014 lag dit aantal nog op 194.000, in 2015 waren dat 221.000 huishoudens.

(Tekst: Zorg en welzijn)

‘Van armoede, of beter gezegd inkomensarmoede, is sprake als het inkomen niet voldoende is om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht. Het CBS maakt voor het meten van armoede gebruik van de lage-inkomensgrens.’ Zo is te lezen in het rapport. De lage-inkomensgrens is in 2015 vastgesteld op 1030 euro per maand voor een alleenstaande en op 1930 euro voor een echtpaar met twee kinderen.

Aantal huishoudens in armoede stijgt

In totaal kende Nederland in 2015 zeven miljoen huishoudens. Hiervan moesten 626.000 huishoudens (8,8 procent) rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens. Het aantal huishoudens dat al ten minste vier jaar van een laag inkomen moest rondkomen steeg in 2015 tot 221.000 (3,3 procent van alle huishoudens).

Lees hier verder

Geef een reactie