Meer sterfte dan geboorte in het eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 6 duizend meer mensen overleden dan er kinderen werden geboren. Er waren 18,5 duizend meer immigranten dan emigranten. Per saldo kwamen er 12,5 duizend inwoners bij. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

(Tekst: CBS)

De afgelopen jaren is het saldo van sterfte en geboorte (de natuurlijke aanwas) in het eerste kwartaal vaker negatief geweest, maar dit kwartaal was de krimp groter. Omdat ook het migratiesaldo lager was, kwam de totale bevolkingsgroei 5 duizend lager uit dan een jaar eerder.

Relatief hoge sterfte, iets minder geboorten

De sterfte in het eerste kwartaal van 2018 was relatief hoog, met 45,5 duizend overledenen. Dat waren er 3 duizend meer dan in dezelfde periode van 2017, toen de sterfte ook al relatief hoog was. Dit jaar kenmerkt zich door een lang aanhoudende griepepidemie en enkele koude perioden.

Er overleden relatief veel ouderen. In het eerste kwartaal 2018 lag de sterfte onder 80-plussers 29 procent boven het jaargemiddelde van 2017, in het eerste kwartaal van 2017 was dat 19 procent. Onder 65- tot 80-jarigen was het verschil in sterfte naar verhouding nog sterker: 19 procent boven het jaargemiddelde in het eerste kwartaal van 2018, tegen 9 procent een jaar eerder.

Afgelopen kwartaal werden 39,6 duizend kinderen geboren, ruim 500 minder dan een jaar eerder. Het aantal kinderen dat geboren wordt is al enkele jaren relatief laag. In perioden dat de sterfte hoger is dan normaal is de kans op natuurlijke krimp vrij groot. Dit speelt vooral in de wintermaanden. Dan overlijden doorgaans meer mensen en worden minder kinderen geboren dan in de zomermaanden.

In de rest van het jaar overlijden minder mensen en worden meer kinderen geboren, zodat de natuurlijke aanwas over het hele jaar nog wel positief uitkomt. Omdat de groep ouderen groeit, zullen per jaar ook meer mensen overlijden. De verwachting in de bevolkingsprognose is dat het saldo van geboorte en sterfte tot 2038 nog positief zal zijn, daarna zal het aantal overledenen het aantal geboorten overtreffen.

Geef een reactie