Meer waarde voor de patiënt

De NFU heeft een nieuwe visie op kwaliteit ontwikkeld voor de periode 2017-2020. Centraal in de plannen staan waarde voor de patiënt, het belang van cultuur, en samenwerking binnen en buiten de umc’s én in de regio.

(Tekst: NFU)

De komende jaren staat de daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van zorg centraal. Een logisch vervolg op het zichtbaar maken van kwaliteit in de periode 2012-2015. Er wordt ingezet op leren en verbeteren door het optimaal gebruiken en delen van de ontwikkelde normen, instrumenten, netwerkstructuren en kwaliteitssystemen.

Kwaliteitsdenken

Een parallel kan worden getrokken met wat Don Berwick de dimensies van kwaliteitsdenken noemt: professionele dominantie, het afleggen van verantwoording en het centraal stellen van de moraal. We zijn in de laatste fase beland en daarom staat de komende jaren de regie van de patiënt voorop. De vraag wat voor de patiënt merk- en voelbaar en daarmee noodzakelijk is om zelf te kunnen beslissen, wat voor hem of haar van waarde is in de zorg, zal zoveel mogelijk samen met de patiënt moeten worden beantwoord. Kwaliteit wordt niet vóór de patiënt bepaald, maar sámen met de patiënt.

Om de kwaliteitsverbetering in en tussen instellingen te bewerkstelligen én bij individuele- en tussen  professionals onderling te verbeteren, gaat het niet alleen om ‘afvinken’, maar bovenal om bewustwording en gedragsverandering.

Meer waarde voor de patiënt

Geef een reactie