Miljoenensubsidie Amaryllis komt te vervallen

De uitvoering van het plan herijking ondersteuning Wmo, gemeente Leeuwarden zal er toe leiden dat de huidige activiteiten van Stichting Amaryllis met ingang van 2021 niet meer door hen zullen worden uitgevoerd.

(Tekst: B&W)

Dat betekent dat de subsidieverlening moet worden beëindigd per 31-12-2020. Omwille van zorgvuldigheid moet deze voorgenomen beëindiging tijdig worden aangekondigd. Daarom heeft het college nu al besloten de subsidie per 31-12-2020 te beëindigen en dit besluit aan Stichting Amaryllis kenbaar te maken.

Geef een reactie