Milo Symposium “Niet kunnen praten? Toch communiceren!”

Stichting Milo biedt op dinsdag 29 mei 2018 bij Hogeschool Windesheim in Zwolle een avondvullend programma voor mensen uit het netwerk van kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen (CMB).

(Tekst: Stichting Milo)

Elk kind dat niet kan praten, kan worden begrepen door Ondersteunde Communicatie (OC) in te zetten. Stichting Milo richt zich op zorg aan kinderen waarbij het niet of nauwelijks spreken samengaat met meervoudige beperkingen. Die beperkingen zijn meestal het gevolg van een ontwikkelachterstand, een aandoening of een syndroom zoals Down, Rett, Angelman of Prader-Willi. Ook deze kinderen willen communiceren. Communicatie ondersteunende voorzieningen kunnen een oplossing bieden.

Programma

Eline de Jong verzorgt de opening en inleiding op deze avond. Zij is ontwikkelingspsycholoog en als behandelcoördinator verbonden aan Milo. Experts van Milo delen in dit symposium de nieuwste inzichten vanuit praktijk en wetenschap onder het motto ‘Niet kunnen praten? Toch communiceren!’.

‘Welke woorden kies je voor een communicatiebord of voor het inrichten van een spraakcomputer?’ is het centrale thema van de lezing over kernvocabulaire in OC-hulpmiddelen van dr. Stijn Deckers. Hij is als manager behandelcoördinatie verbonden aan Milo.

Daarna volgen de deelnemers een workshop over ankergestuurd werken of over interactief voorlezen.

Renske Mutsaers (behandelaar OC) en Eline de Jong verzorgen de workshop Interactief voorlezen. Zij laten onder meer zien hoe je een boek interactief maakt en de deelnemers kunnen zelf ervaren hoe interactief en ondersteund voorlezen in z’n werk gaat.

Willemien Bierman en Janine Versteeg (behandelaar OC) verzorgen de workshop Interactief voorlezen met een spraakcomputer waarin ze laten hoe je een spraakcomputer kunt inzetten bij interactief voorlezen.

Behandelcoördinator Loes Luijten en KLIN© behandelaar Hanneke van Bakel geven in de workshop Ankergestuurd werken achtergrondinformatie over dit onderwerp. En ze leggen uit hoe je een begrippennetwerk ontdekt, kunt opbouwen en betekenisvol kan maken vanuit het perspectief van het kind.

Vervolgens staan kennismaken en netwerken centraal in de Broedplaats Ondersteunde Communicatie. Deelnemers kunnen kennismaken met OC hulpmiddelen zoals een communicatiepaspoort, apps voor iPads en zelf een TAK (taalactiviteitenkaart) maken. Casuïstiek kan worden besproken met Stijn Deckers, Loes Luijten, Hanneke van Bakel en Eline de Jong. En deelnemers kunnen elkaar ontmoeten en netwerken.

Locatie en aanmelden

Het symposium vindt plaats bij Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle. Deelnemers worden vanaf 17.45 uur ontvangen in Gebouw G, G220. Het programma begint om 18.15 uur en wordt om 21.30 uur afgesloten.

Uitgebreide informatie over het programma en praktische informatie staat op www.stichtingmilo.nl/symposium. Belangstellenden kunnen zich op die pagina aanmelden voor dit symposium. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 24 mei 2018.

Over Milo

Stichting Milo wil bewerkstelligen, dat Ondersteunde Communicatie breed toegankelijk wordt en naast de basale en medische zorg een volwaardige plaats krijgt in zorg, onderwijs en andere vormen van dienstverlening. Dat doet Milo met een landelijk netwerk van zelfstandig gevestigde vakspecialisten die als behandelaar OC zijn verbonden aan Milo. Zij werken vanuit huis en in de omgeving van de cliënt.

De koppeling met de Leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening en kennisontwikkeling. De overdracht hiervan gebeurt in de vorm van opleidingen, trainingen en coaching voor cliënten, ouders, zorgverleners en leerkrachten.

Geef een reactie