Minder geld voor verpleeghuizen dan gedacht

Verpleeghuizen krijgen in 2017 100 miljoen euro minder dan waar ze op hadden gerekend. Het kabinet reserveert in 2017 niet 300 miljoen, maar 200 miljoen euro. Wel ontvangen ze in de jaren daarna extra geld. Dat bedrag loopt op tot mogelijk 2,1 miljard euro in 2021.

(Tekst: Zorgvisie)

De verpleeghuizen krijgen er de komende jaren extra geld bij, maar hoeveel ze precies wanneer krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Het extra geld is een uitvloeisel van het kwaliteitskader verpleeghuizen, waarin normen voor de personeelsbezetting zijn genoemd. Het kwaliteitskader is juridisch bindend, schrijft Van Rijn aan de Kamer. Er staan normen voor goede zorg in en cliënten hebben ook recht op deze zorg. Zij kunnen dat afdwingen bij de rechter. De overheid ontkomt er dus niet aan om extra middelen ter beschikking te stellen. Maar hoeveel is voldoende?

Lees hier verder

Geef een reactie