Minder mensen in de bijstand

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 13 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij zijn er minder bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

(Tekst: CBS)

(Tekst: CBS)De daling is alleen te zien bij personen jonger dan 45 jaar. Het aantal 45-plussers met bijstand is nog steeds hoger dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren is het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond gedaald. De instroom in de bijstand van recente asielzoekers met een verblijfsvergunning houdt wel aan.

Daling onder 27- tot 45-jarigen houdt al langer dan een jaar aan

Dat de toegenomen werkgelegenheid nu ook begint door de werken in de bijstand, is vooral te zien bij de 27- tot 45-jarigen. Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er in deze leeftijdsgroep minder mensen met bijstand dan een jaar eerder. De daling is in die periode ook steeds sneller gegaan. Eind maart 2017 was de daling ten opzichte van een jaar eerder nog duizend, eind maart 2018 ging het om 12 duizend.

Ook onder de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar is er een daling zichtbaar. Deze is wel later op gang gekomen, namelijk vanaf eind 2017.

Het aantal 45-plussers met bijstand neemt nog wel toe van jaar op jaar. Eind maart 2018 telde deze leeftijdsgroep ruim 2 duizend bijstandsontvangers meer dan een jaar eerder. Het tempo van de toename neemt wel af. Een reden voor de toename is de verhoging in 2018 van de AOW-gerechtigde leeftijd met 3 maanden tot 66 jaar. Bijstandsgerechtigden tegen de AOW-leeftijd blijven daardoor langer in de bijstand, voordat ze deze verruilen voor AOW.

Minder bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond

Voor het eerst in negen jaar is het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd met een niet-westerse migratieachtergrond gedaald. Eind maart 2018 kwam het aantal bijstandsontvangers met deze achtergrond op 235 duizend personen uit, duizend minder dan een jaar eerder. Onder personen met een Nederlandse achtergrond of westerse migratieachtergrond is de jaar-op-jaardaling al sinds 2016 zichtbaar.

Geef een reactie