Minder verschillen per zorgkantoor zorginkoop Wlz

Voor de zorginkoop van de langdurige zorg voor 2018 hanteren de zorgkantoren één duidelijk landelijk kader met een eenduidige uitwerking. Alleen zaken die regionaal van aard zijn of regionaal opgepakt worden, krijgen een plek in het beleid van individuele zorgkantoren.

(Tekst: ZN)

Zorginkoop

In het landelijk kader voor contractering is ook aandacht voor vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten. Dat blijkt uit de contouren van de zorginkoop van Wlz voor 2018.

Uit de contouren blijkt ook dat de zorgkantoren voor 2018 de bestaande kwaliteitskaders en -rapporten gebruiken in de dialoog met de zorgaanbieders en hun cliënten(raden). De methodiek van zelfanalyse en ontwikkelplannen vervallen in de contractering voor 2018.

Persoonsvolgende bekostiging

De zorgkantoren kiezen in de contractering 2018 voor persoonsvolgende bekostiging van de aanbieders. Met deze financieringsvorm faciliteren ze de keuzevrijheid voor klanten. De vraag van de klant staat hierbij centraal. Het uitgangspunt is dat de klant keuze ervaart bij de invulling van de zorgvraag zowel in zorgaanbieder, leveringsvorm als zorgoplossingen.

Omdat tijdige informatie en voorbereiding essentieel is, publiceert ZN nu de genoemde contouren. Publicatie van het landelijk kader en regionale inkoopbeleid wordt verwacht op 1 juni 2017. Download hier de contouren van de zorginkoop van Wlz voor 2018.

Geef een reactie