Minder werkloosheid in de zorg

De werkloosheid in Nederland is opnieuw gedaald. In juni waren er 550.000 mensen zonder baan, in januari waren dat er nog 588.000. Ook het aantal uitkeringen is gedaald. In de sector zorg en welzijn daalde het aantal uitkeringen in de eerste helft van 2016 met twintig procent

(Tekst: Zorg en welzijn)

Zorg

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerste helft van 2016 daalde het aantal werklozen van 588 duizend in december 2015 tot 550 duizend in juni 2016. Het werkloosheidspercentage nam in deze periode af van 6,6 naar 6,1. Zowel bij mannen als vrouwen daalde de werkloosheid. Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen; 6,6 tegen 5,7 procent. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juni 65,7 procent betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen, waarvan 4,5 miljoen mannen en ongeveer 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met ruim 80 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 550 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Lees hier verder

Geef een reactie