Mindfulness effectief bij preventie terugval depressie

(Tekst: Zorgkrant)

Een mindfulness training is een effectieve behandeling om een terugkerende depressie te voorkomen. Dat blijkt uit de grootste meta-analyse tot nu toe naar het effect van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

In deze studie zijn geanonimiseerde patiëntgegevens uit negen internationale studies naar MBCT gecombineerd. De belangrijkste bevinding is dat MBCT een goede aanvulling, of alternatief kan bieden voor het lange-termijngebruik van antidepressiva. De onderzoekers publiceerden hier op 27 april over in het tijdschrift JAMA Psychiatry.

Depressie vormt een groot probleem voor de volksgezondheid. Zonder voortgezette behandeling ontwikkelen vier van de vijf patiënten op een zeker moment een nieuwe depressie. De meest gebruikte behandeling om een volgende depressie te voorkomen is onderhoudsmedicatie met antidepressiva. Patiënten blijven deze medicatie vaak jarenlang gebruiken. Een alternatief hiervoor is MBCT. Dit is een groepsbehandeling die tot doel heeft mensen meer bewust te maken van hun ervaringen, en daarmee de kans op meer depressieve periodes te verkleinen.

Beschikbaar bewijs

Een internationaal team van wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, België, Canada, Nederland en Zwitserland, voerde onder leiding van de Universiteit van Oxford een heranalyse uit van de beschikbare onderzoeksgegevens over de effectiviteit van MBCT. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van data uit studies die MBCT vergeleken met een behandeling door de huisarts, of psychiater, medicatie, psychologische behandeling, of het gebruik van onderhoudsmedicatie (antidepressiva).

Minder kans op terugval

Mensen die MBCT hadden gevolgd, bleken gedurende een vervolgperiode van 60 weken 31% minder kans te hebben om opnieuw in een depressie te raken dan mensen die geen MBCT hadden gevolgd. Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en de leeftijd waarop mensen voor het eerst depressief werden blijkt geen invloed te hebben op de effectiviteit van MBCT. Dit suggereert dat MBCT een nuttige aanpak is voor een brede doelgroep. Patiënten die bij de start van de training ernstiger symptomen van depressie ervoeren, leken naar verhouding meer baat te hebben bij MBCT vergeleken met andere behandelingen.

Lees hier verder

Geef een reactie