Minutenregistratie mag wijkverpleging niet tot last zijn

Zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgverzekeraars hebben, in samenwerking met toezichthouder NZa, het ministerie van VWS en accountants, in december vorig jaar duidelijke afspraken gemaakt over het afschaffen van de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging.

(Tekst: Zorgverzekeraars Nederland)

Concreet was de afspraak dat zorgaanbieders, die dat nog niet deden, het jaar 2019 gebruiken om te gaan werken met een andere manier van het registreren van de zorg die verleend is. Met het doel dat verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk er uiterlijk per 1 januari 2020 last meer hebben van de minutenregistratie. Dit zou, gedurende het jaar, ook gemonitord worden door zorgverleners en zorgaanbieders.

Zorgverzekeraars schrikken dan ook van een door V&VN onder verpleegkundigen en verzorgenden uitgevoerde peiling, waaruit kennelijk blijkt dat een groot deel van de zorgverleners toch nog steeds met de minutenregistratie moet werken. Zorgverzekeraars vragen daar in ieder geval niet om en vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zich aan de gemaakte afspraken houden. Verpleegkundigen en verzorgenden mogen vanaf 2020 geen last meer hebben van de minutenregistratie. Het lijkt zorgverzekeraars verstandig om, in het belang van zorgverleners én verzekerden, snel met de betrokken partijen om tafel te gaan.

Geef een reactie