Moeilijke tijden voor kleinschalige lokale GGZ-voorzieningen

Kleinschalige lokale ggz-voorzieningen voor mensen met psychische problemen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bestaande regelingen sluiten soms slecht op elkaar aan. Daar is geen pasklare oplossing voor, maar er is wel een richting waarin gedacht kan worden.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Er zijn in Nederland diverse kleinschalige initiatieven die proberen kwetsbare mensen op de rails te houden. Denk daarbij aan: inloophuizen, begeleiding naar werk of een eigen onderneming, begeleid leren, begeleid wonen, alternatieve vormen van opvang, buurtcirkels, buddyzorg, et cetera. Deze initiatieven zijn vaak domeinoverschrijdend: ze balanceren op het grensvlak van behandeling, zorg en het sociale domein (welzijn, wonen, dagbesteding, werk).

Nieuwe vormen van opvang, werken en wonen

Vanuit een streven naar vermaatschappelijking zoeken de samenwerkingsinitiatieven naar nieuwe vormen van opvang, werken en wonen voor mensen met psychische aandoeningen of ggz problematiek. Er zijn op dit moment 27 projecten zijn aangesloten bij het programma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’, dat opgezet is om de langdurende ggz en maatschappelijke opvang anders in te richten. Uitgangspunten zijn: betere samenwerking tussen de verschillende sectoren en een grotere inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen.

Lees hier verder

Geef een reactie