Nationaal Zorgfonds scheelt bijna 5 miljard

Zo’n 220.000 mensen steunen de beweging om het huidige zorgstelsel af te schaffen en een nieuw Nationaal Zorgfonds in te voeren. Maar hoe moet dat precies in zijn werk gaan? De initiatiefnemers brengen de onderbouwing van het Nationaal Zorgfonds deze week naar buiten, inclusief raming van de besparingen. Die lopen volgens de initiatiefnemers op tot zo’n 4,93 miljard euro.

(Tekst: Zorgvisie)

Dat het huidige zorgverzekeringsstelsel de enige optie is om de gezondheidszorg te organiseren, is een leugen volgens SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren, FNV, Omroep Max en KBO-Brabant. Het kan ook anders. Hieronder een korte samenvatting van de onderbouwing:

Aparte rijksdienst

De rol van zorgverzekeraars is afgelopen. Het Zorgfonds neemt die rol over en wordt een aparte entiteit binnen de landelijke overheid, een Rijksdienst. Een door de politiek vastgesteld basispakket wordt door het fonds gedekt. Het is een verdeelkantoor van premiegeld over de verschillende regio’s die zorg in onderlinge samenwerking plannen. De voorcalculatie van het budget vindt plaats op basis van zorgbehoefte binnen een bepaalde regio met zijn eigen zorgfonds. Deze regionale zorgfondsen worden vorm gegeven via stichtingen met alle zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en gemeenten als leden. Het bestuur dient ten allen tijde zorgverleners, patiënten en lokale vertegenwoordiging in zich te hebben. De Algemene Rekenkamer houdt toezicht op de totale besteding van de zorggelden.

Lees hier verder

Geef een reactie