Nationale Prokkelweek toonbeeld van inclusie

Tijdens de elfde nationale Prokkelweek, van 4 tot en met 9 juni, ontmoeten duizenden mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar. Na het succesvolle jubileumjaar in 2017 gaat ook in 2018 de Prokkelweek weer vliegend van start. Marian Geling, initiatiefneemster, is trots: ‘Het is geweldig om te zien hoe in het laatste decennium de Prokkelweek is uitgegroeid tot een inspiratie en voorbeeld voor de rest van het jaar.

(Tekst: Stichting Prokkel)

Prokkelweek is inclusie

Nederland kan niet meer om het gedachtegoed van de Prokkelweek heen. In elf jaar tijd is de Prokkelweek verworden tot een springplank voor samen doen en samen leven. Wat dat betreft was het initiatief van de Prokkelweek zijn tijd ver vooruit. Prokkelweek was immers al een toonbeeld van inclusie voordat het een buzzwoord werd.

Tijdens de Prokkelweek vinden er losse activiteiten plaats georganiseerd op lokaal, regionaal en landelijk niveau, waarbij de Prokkelweek een opening biedt om verder te kijken. Door middel van een zogenaamde Prokkelstage lopen in een groot aantal verschillende bedrijven en op verschillende afdelingen mensen met een beperking mee. Regelmatig zorgt een Prokkelstage voor een reguliere baan bij een organisatie. Ruim 300 activiteiten staan inmiddels op de landkaart en dit aantal zal naar verwachting alleen maar groeien richting de Prokkelweek.

Marian Geling, landelijk projectleider, is trots: ‘Het enthousiasme in wijken, op scholen en bij de overheid is heel groot. En ook hebben meerdere (internationale) bedrijven zich verbonden aan dit initiatief, van Nuon, Coöperatie DELA, Resto VanHarte, Restart, UWV tot Sodexo. Ook zij starten veelal met de ProkkelSterrenslag en gaan vervolgens door met beleidsProkkels of Prokkelstages op hun eigen vestigingen. De week inspireert tot duurzame samenwerking’.

ProkkelSterrenslag kweekt kampioenen

Dit jaar doen er wederom duizend mensen mee aan de ‘ProkkelSterrenslag’, een sportieve en vriendschappelijk competitie met mensen uit het bedrijfsleven die samen met mensen met een beperking in teamverband hun beste beentje voorzetten. De ProkkelSterrenslag vindt plaats op 4 juni in Utrecht op Sportcentrum Olympos. Maar ook op 8 juni vindt er een mooie inclusieve activiteit plaats op het nationale sportcentrum Papendal.

Olympic Moves Papendal in Arnhem

Tijdens de opening van de Finals van Olympic Moves wordt op het podium voor 6.000 scholieren de vlam ontstoken door vijf Special Olympic sporters met een verstandelijke beperking, twee topsporters en twee scholieren van Olympic Moves.

De vlam wordt gezamenlijk het terrein afgedragen en ’s avonds bij de Nationale Spelen in Doetinchem binnengebracht. ‘Mooi te zien dat mensen met een beperking op dit gebied in de meerderheid zijn’ lacht Geling.

BeleidsProkkels

Prokkelweek omarmt het VN-verdrag voor de rechten van de mens volledig. Geling: ‘Het is ontzettend waardevol om mensen met een beperking zich heel bewust te zien worden over wat dit betekent, vaak nog meer en indringender dan mensen zonder beperking.’ Over het VN-verdrag zullen dan ook meerdere beleidsProkkels worden georganiseerd, bij gemeentes en in Den Haag. Door mee te praten vanuit het oogpunt van inclusie kan het beleid alleen maar beter worden voor iedereen.

Nationale impact met Resto VanHarte

Resto VanHarte, een organisatie die door heel Nederland te vinden is, is een prachtig voorbeeld volgens Geling. Bij Resto VanHarte zie je hoe de organisatie in staat is geweest om de Prokkelweek in te bedden op alle locaties: zij zetten hun deuren voor de buurt open om mensen met en zonder beperking te ontmoeten. Die kennismakingen leiden vaak tot Prokkelstages die dan weer kunnen leiden naar andere vormen van samenwerking.

Participatie

De Prokkelweek vraagt aandacht voor de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén week per jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal; Prokkelen draagt daar haar steentje aan bij. En vaak verrassend anders dan mensen denken.

Lerend effect voor mensen met en zonder beperking

Ieder jaar zien we ook het lerend effect van de activiteiten in de Prokkelweek. Niet alleen bij mensen met een beperking, maar zeer zeker ook bij de mensen zonder beperking. Steevast zie je mensen met elkaar omgaan vanuit veelal een belemmerende overtuiging. Dat mensen denken dat de ander iets niet begrijpt of hulp nodig heeft. Als die dan goedbedoeld geboden wordt en de ander laat blijken daar echt geen behoefte aan te hebben, dan verandert in een flits toch het wereldbeeld wat men van een ander heeft vastgezet. Zo leren we echt met en door elkaar.

Geef een reactie