Bij wie neemt e-health de pijn nu echt weg?

Het begrijp ‘e-health’ is veelomvattend. Aan de basis ligt doorgaans een slim stuk software, dat zorgt voor een efficiënter en goedkoper zorgproces. Meer fysiek komt e-health tot uiting in domotica, sensortechnologie en robotica. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers en subsidieverstrekkers worstelen met de vraag: wie moet nu voor e-health betalen? En wie is nu degene die uiteindelijk de voordelen plukt van e-health oplossingen?

(Tekst: Zorg en welzijn)

Veelgehoorde antwoorden op deze vragen wijzen richting de patiënt. Deze wordt immers beter geïnformeerd en krijgt hulpmiddelen aangereikt om het zorgproces te faciliteren. Ook de beleidsdoelstellingen van het ministerie van VWS wijzen richting de patiënt: we moeten online afspraken kunnen maken met de zorgverlener, een consult via skype-achtige oplossingen moet standaard worden en we moeten eenvoudig inzicht kunnen krijgen in ons medisch dossier. De patiënt is echter niet degene die (direct) de financiële pijn ervaart van de gezondheidszorg.

Kostenbesparing

Wie ervaart de pijn dan wel? Zorgverzekeraars wellicht? Die betalen immers de zorgverleners voor hun werkzaamheden? In de praktijk zijn zorgverzekeraars op meerdere vlakken bezig met zorginnovatie. Het primaire belang van deze groep is echter kostenbesparing.

Lees hier verder

Geef een reactie