Netwerkbijeenkomst ‘Zinvol? Waardevol?’

1 juni 2017 vindt de netwerkbijeenkomst ‘Zinvol? Waardevol?’ plaats in Heerenveen. Deze middag gaan betrokken welzijns- en levensbeschouwelijke instanties met elkaar in gesprek om te inventariseren waar we tegenaan lopen als het gaat om zingevingsvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en ervaringen uit te wisselen.

(Tekst: GGZ Friesland)

Ambulantisering

De aanleiding voor deze middag is de ambulantisering – steeds meer mensen worden vanuit huis begeleid en komen niet meer in aanmerking voor geestelijke verzorging van GGZ Friesland (die is namelijk teruggebracht tot alleen de klinieken, de beschermde woonvormen en de deeltijd/dagbehandelingen). Het project Geestelijke Verzorging Nieuwe Stijl is een initiatief van GGZ Friesland.

Wil je netwerken en andere mensen ontmoeten die ook tegen zingevingsvragen aanlopen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid? Meld je dan aan voor de netwerkbijeenkomst. Opgeven kan door vóór 7 mei 2017 een mailtje te sturen naar willemieke.doornenbal@ggzfriesland.nl.

Datum:    Donderdag 1 juni 2017, 13.00 – 17.00 uur
Locatie:   Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen

We hopen je donderdag 1 juni te ontvangen!

Geef een reactie