Nierziekte krijgt wereldwijd te weinig aandacht

Wereldwijd heeft één op de tien mensen een nierziekte. Het overgrote deel daarvan weet dat niet. Desondanks staat niergezondheid niet altijd hoog op de agenda, niet in ontwikkelde en niet in minder ontwikkelde landen.

(Tekst: Nierstichting)

Dat blijkt uit het rapport The Global Kidney Health Atlas, opgesteld door de International Society of Nephrology.

Nog geen 40 procent van de overheden zag nierziekten als een prioriteit, kwam in het onderzoek naar voren. Zowel acute als chronische nierziekten worden vaak vergeten bij het opstellen van beleid om chronische ziekten onder controle te krijgen. Verassend is de constatering dat er meer landen met een laag inkomen dan landen met een hoger inkomen, nierziekten als prioriteit zagen. Dat betekent overigens niet dat deze landen daar een gestructureerd screeningsplan voor hebben.

Beschikbaarheid zorg

Verder werden grote verschillen gevonden in de beschikbaarheid van zorg, specialisten, transplantatie en dialyse, tussen landen en regio’s. Een gebrek aan inzicht in nierziekten onder eerstelijns zorgverleners werd gesignaleerd als een belangrijke factor in de strijd tegen nierziekten, zelfs in landen met hogere inkomens. De president van de ISN, Adeera Levin, concludeert dat veel gevallen van dialyse en transplantaties zijn te voorkomen als er meer passende diensten beschikbaar komen in de eerste lijn en betere manieren om nierziekten vroegtijdig op te sporen. Daarmee houden patiënten een veel betere kwaliteit van leven en zijn enorm veel kosten te besparen.

Meer aandacht en financiering nodig voor nierziekte

Prof. dr. Ron Gansevoort is nefroloog in het UMCG en namens de ISN aanspreekpunt in Nederland wat betreft de Atlas. Hij zegt hierover op Niernieuws.nl: “De Kidney Health Atlas maakt duidelijk dat we het in Nederland misschien wel goed voor elkaar hebben, maar dat wereldwijd er veel problemen zijn in het bieden van goede zorg aan nierpatiënten. Sterfte en ziekte gerelateerd aan een verminderde nierfunctie vormen een groot deel van de mondiale gezondheidsproblemen. De kosten die daaraan verbonden zijn, groeien. Dit maakt duidelijk dat er meer aandacht en financiering moet komen voor preventie en zorg voor nierpatiënten.”

Geef een reactie