Nieuw coronavirus – Vraag en antwoord

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.

(Tekst: RIVM)

Aantal patiënten met nieuw coronavirus

De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er op 21 januari 2020 ongeveer 300 patiënten zijn in China. Hiervan zijn 4 personen overleden. De meeste patiënten (270) zijn gemeld in Wuhan. In China zijn er ook 21 patiënten buiten Wuhan, maar zij zijn wel allemaal in Wuhan geweest. Ook in Thailand, Japan en Zuid-Korea is het nieuwe coronavirus in totaal gevonden bij enkele reizigers die uit Wuhan kwamen.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmetting

Het is nog niet duidelijk hoe het virus wordt overgedragen. Van twee mensen is bekend dat zij via een andere persoon besmet geraakt zijn. Het virus lijkt niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar. Ruim 700 personen uit de directe omgeving van patiënten (bijvoorbeeld familieleden) zijn niet besmet geraakt.

Er lijkt wel een verband te zijn met een markt waar vis en levende dieren worden verkocht. Een aantal patiënten werkt op deze markt. Mogelijk speelt de markt een rol bij de verspreiding van de ziekte. De markt is inmiddels gesloten.

Reizigers

De WHO heeft aangegeven dat er geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

Volgens het Europese Centrum voor infectieziektebestrijding ECDC European Centre for Disease Prevention and Control  is de kans dat dit virus naar Europa komt klein. Daarnaast zijn er geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland.

Vragen & antwoorden nieuw coronavirus in China.

Geef een reactie