Nieuw elektronisch patiëntendossier MCL

Op vrijdag 1 april 2016 gaat het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) over op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD): Epic. Het afgelopen anderhalf jaar werkte het MCL toe naar dit moment; de grootste verandering in de geschiedenis van het MCL. De livegang van Epic is niet alleen de invoering van een nieuw automatiseringssysteem, maar houdt ook een geheel nieuwe werkwijze in voor iedereen in het ziekenhuis.

Epic vervangt een groot aantal van de huidige automatiseringssystemen in het ziekenhuis. Zorgprofessionals kunnen efficiënter samenwerken, de informatievoorziening in het zorgproces is beter geborgd en medewerkers krijgen meer mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het EPD levert patiënten bovendien meer regie en gemak. Het MCL kiest voor Epic met de verwachting dat het nieuwe EPD de aantoonbare kwaliteit van zorg verbetert.

Voor patiënten levert de invoering van Epic tastbare voordelen op. Via de website www.mijnmcl.nl kunnen patiënten zelf vervolgafspraken maken, het actuele dossier en onderzoeksuitslagen inzien en in een beveiligde omgeving digitaal vragen aan de arts stellen. ‘Epic is één systeem waarmee alle afdelingen in het ziekenhuis werken en waarin alles wordt geregistreerd. We verwachten dat patiënten minder vaak hun verhaal opnieuw hoeven te vertellen en nog beter geïnformeerd kunnen worden over hun behandeltraject,’ aldus Willem Lenglet, MCL-directielid.

Ook voor medewerkers zal het systeem voordelen opleveren. Elke zorgverlener registreert patiëntgegevens binnen Epic. Daardoor zijn belangrijke patiëntgegevens snel inzichtelijk voor elke medewerker die erover moet kunnen beschikken. Dat komt de kwaliteit van zorg voor patiënten ten goede. Het nieuwe EPD maakt het voor MCL-onderzoekers ook gemakkelijker om wetenschappelijk onderzoek te doen, doordat de gegevens eenduidiger en beter geregistreerd worden.

Het nieuwe EPD in cijfers

Het project heeft 18 maanden geduurd, met betrokkenheid van 80 fulltime projectmedewerkers vanuit het MCL. Om goed met het nieuwe EPD te kunnen werken, zijn 3.700 medewerkers getraind. De invoering van het systeem kost 30 miljoen euro.

In het MCL is het Epic-systeem toegesneden op de werkwijze van het MCL. Maar ook de processen in het MCL zijn tegen het licht gehouden en geoptimaliseerd. In de eerste weken na de introductie van Epic worden tijdelijk minder patiënten behandeld dan anders. De verwachting is dat medewerkers tijdens de inwerkperiode van Epic tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe werkwijze.

Epic groeit in Nederland

Epic is in Nederland een groeiende leverancier van elektronische patiëntendossiers. Het MCL bevindt zich in Nederland in gezelschap van de volgende ziekenhuizen die Epic gebruiken: Radboudumc, AMC, VUmc, OLVG, Spaarne Gasthuis en het Amphia ziekenhuis. Onlangs maakte het UMCG, waarmee het MCL veelvuldig samenwerkt, ook bekend voor Epic te kiezen als nieuw EPD.

Geef een reactie