Nieuwe aanpak voor sociale wijkteams

Gemeenten moeten hun sociale wijkteams nog verder ontwikkelen. Dat vinden staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn en minister Plasterk. Om dit mogelijk te maken, starten er vijf experimenten om de effectiviteit van wijkteams te vergroten.

(Tekst: Zorg en welzijn)

De experimenten gaan dit najaar van start in de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad en moeten er voor zorgen dat mensen nog beter worden geholpen als ze hulp nodig hebben op het gebied van de zorg, jeugdhulp, armoede, werk of schulden. Sociaal werkers moeten snel kunnen handelen en ruimte hebben om beslissingen te nemen. In Leeuwarden is de Coöperatie Amaryllis verantwoordelijk voor de teams.

Regeldruk

‘Botsende uitgangspunten van verschillende wet- en (gemeentelijke) regelgeving en de bijbehorende regeldruk zijn nog te vaak een obstakel voor wijkteamprofessionals om maatwerk te bieden aan kwetsbare inwoners. Sociaal werkers uit wijkteams kunnen beter worden toegerust’, dat stelt het ministerie van Sociale Zaken op haar website.

Lees hier verder

Geef een reactie