Nieuwe afspraken samenwerking sociaal domein

Rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt die de samenwerking verder moeten verbeteren.

(Tekst: WMO Magazine)

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te voorzien van informatie. Hiervoor is het afsprakenkader vernieuwd en zijn twee draaiboeken gerealiseerd. Daarnaast wordt het Inspectieloket Jeugd per 1 juni uitgebreid tot Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

Expertise benutten in het sociaal domein

Het is belangrijk dat alle partijen in het sociale domein informatie met elkaar uitwisselen en elkaars expertise benutten. Gemeenten en rijk hebben een toezichthoudende taak. Goede samenwerking tussen beide voorkomt dat hun toezicht of de handhaving onbedoeld en onnodig overlapt of ten onrechte achterwege blijft. Ook beperkt samenwerking de toezichtlast voor de aanbieders tot een verantwoord minimum.

Lees hier verder

Geef een reactie