Nog veel mis rond keukentafelgesprek

Een open gesprek met de gemeente over een hulpvraag en daarna een voorziening op maat: dat is het doel van het keukentafelgesprek. Maar de praktijk is weerbarstiger, stelt ANBO na onderzoek. ‘Vooral aan de open houding van de gemeente schort het nogal eens,’ zegt advocaat Matthijs Vermaat.

(Tekst: WMO Magazine)

ANBO deed onderzoek onder 867 mensen die in 2015 een Wmo-aanvraag hebben ingediend. In 67 procent van de gevallen voerden de ondervraagden het keukentafelgesprek alleen, zonder hulp. Ook kreeg 67 procent geen informatie over het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijna de helft van de ondervraagden kreeg geen verslag van het gesprek en bijna 40 procent van de ondervraagden is niet geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken nadat ze een maatwerkvoorziening hadden aangevraagd.

Kan gewoon niet

‘Dit kan gewoon niet,’ zegt ANBO’s directeur-bestuurder Liane den Haan. ‘Gemeenten mogen dan wel zelf beslissen over de invulling van de Wmo, het moet voor burgers duidelijk zijn wat hun rechtspositie is.

Lees hier verder

Geef een reactie