Noordelijke huisartsenzorg biedt leerwerktrajecten

De Noordelijke huisartsenzorg heeft de handen ineen geslagen om het toenemende tekort aan doktersassistenten en triagisten (=doktersassistenten op de huisartsenpost) aan te pakken. In april start deze verkorte opleiding van drie maanden bij ROC Friese Poort in Leeuwarden.

(Tekst: Dokterswacht)

De opleidingen zitten nog niet vol! In september en januari zijn de eerste groepen herintredende doktersassistenten al gestart bij het Alfacollege in Hoogeveen en aan de Noorderpoort in Groningen.

De huisartsenzorg in Friesland, Groningen en Drenthe is op zoek naar gediplomeerde doktersassistenten die momenteel niet werkzaam zijn in dat beroep en dit wél willen. Belangrijk is dat de doktersassistenten hun diploma hebben behaald na 2004. Een verkorte opleiding die bestaat uit een gevarieerd programma waarmee de gediplomeerde doktersassistenten weer klaar zijn om aan de slag te gaan in de huisartsenzorg. De opleiding is een leerwerktraject waarbij een betaalde stage is inbegrepen. Op 25 februari vanaf 16.00 uur organiseert Dokterswacht Friesland voor belangstellenden een voorlichtingsbijeenkomst. Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via de vacaturesite van Dokterszorg Friesland (www.dokterszorg.nl/aanmaken-formulier-prs/aanmeldformulier-herintredende-doktersassistentes-2019).

Het leerwerktraject

Het gaat om een leerwerktraject van drie maanden voor tenminste 12 uur per week met zicht op een baan in het TriageCenter van Dokterswacht Friesland. Hierbij lopen de herintredende doktersassistenten ten minste twee dagen per week stage in de huisartsenzorg onder begeleiding van een gediplomeerd doktersassistente.

Geïnteresseerd in het leerwerktraject?

Geïnteresseerden voor deze leerwerktrajecten kunnen informatie halen bij de afdeling HR van Dokterswacht Friesland via telefoon 0513 – 656 770 of mailadres P&O@dokterswacht.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.dokterswacht.nl.

Toenemend personeelstekorten

Drie procent van de sector Zorg en Welzijn bestaat in ons land uit huisartsenzorg. Hierin werken circa 32.000 medewerkers, naast circa 11.000 huisartsen. Er is een toenemend tekort aan doktersassistenten, zowel in de dagpraktijken als op de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekendzorg.

Meer taken

De arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel. Er komt steeds meer op de huisartsenzorg af.

Actieplan Aanpak Tekorten

Op landelijk, regionaal en organisatieniveau is veel aandacht voor de tekorten in de zorg. Vanuit het Landelijk Actieplan Aanpak Tekorten heeft de werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord, in samenspraak met haar leden, een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. Dit regionale plan sluit aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en –omstandigheden.

Geef een reactie