NVVE opent Steunpunt levenseinde en dementie

Mensen met (beginnende) dementie en hun naasten verkeren in grote onzekerheid en hebben steeds meer vragen rondom het zelfgekozen levenseinde. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) opent daarom een Steunpunt levenseinde en dementie.

(Tekst: NVVE)

Mensen met (beginnende) dementie en hun naasten kunnen vijf dagen per week tijdens kantooruren bellen met 020-6200690. Wie lid is van de NVVE, kan ook naar een spreekuur of ontvangt eventueel een consulent op huisbezoek. Daarnaast kunnen zorgverleners met hun vragen terecht bij het Steunpunt levenseinde en dementie.

De oprichting van het Steunpunt levenseinde en dementie wordt donderdag 29 november in Amersfoort bekendgemaakt tijdens het NVVE-symposium over euthanasie en dementie. Het onderwerp is actueler dan ooit. Ongeveer 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. Rond het jaar 2050 is dat aantal verdubbeld. Veel mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld, willen weten welke mogelijkheden er zijn rondom het zelfgekozen levenseinde. Vaak hebben zij in hun directe omgeving meegemaakt hoe ontluisterend en aangrijpend het proces van dementie zich kan voltrekken. Voor zichzelf willen zij die situatie voorkomen, maar dan blijkt dat het verkrijgen van euthanasie bij dementie niet eenvoudig is. Een kraakheldere wilsverklaring en een goede communicatie tussen arts en patiënt kunnen uitkomst bieden. Recente ontwikkelingen op het gebied van tucht- en strafrecht hebben de onzekerheid op dit punt echter alleen maar vergroot. Het Steunpunt levenseinde en dementie wil misverstanden ophelderen en de juiste verwachtingen scheppen.

,,Wij vinden dat gedegen informatie over euthanasie onderdeel behoort te zijn van goede zorg aan mensen met dementie, zodat zij zelf keuzes kunnen maken’’, zegt NVVE-directeur Agnes Wolbert. ,,Maak het onderwerp op zijn minst bespreekbaar.’’ Omdat dit nog geen vanzelfsprekendheid is, voorziet het NVVE-Steunpunt levenseinde en dementie in een enorme behoefte, aldus Wolbert.

Het algemene telefonische advies is gratis, voor het vervolgtraject kunnen mensen lid worden van de NVVE. Zij betalen per jaar € 17,50 aan contributie en kunnen daarvoor een breed dienstenpakket van de NVVE afnemen.

Geef een reactie