NVVE steunt verpleeghuisarts in juridische strijd

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) stelt een speciaal fonds beschikbaar om de verpleeghuisarts te ondersteunen die middelpunt is van een rechtszaak. De arts verleende in 2016 euthanasie aan een demente patiënte. Maandag eiste het Openbaar Ministerie geen straf, maar het wil wel dat de rechter uitspreekt dat zij een moord heeft begaan.

(Tekst: NVVE)

De NVVE vindt dat met die afschuwelijke term een juridische strijd wordt gevoerd over de rug van de arts.  Uiteraard moet de rechter nog tot een uitspraak komen, maar de NVVE vreest dat met het noemen van het woord ‘moord’ veel onheil is aangericht en artsen nog meer terughoudend zullen worden waar het gaat om euthanasie bij dementie.

Zowel leden als niet-leden hebben bij de NVVE de afgelopen dagen hun verontwaardiging over de zaak uitgesproken. Velen vragen of zij de verpleeghuisarts financieel kunnen steunen. Daartoe heeft de NVVE al enige tijd geleden stappen ondernomen, maar om aan de wens tegemoet te komen, is vanaf nu het rekeningnummer NL 70 INGB 0006335188 beschikbaar. Onder vermelding van Euthanasie is geen moord kunnen mensen een bedrag naar keuze overmaken. Ook kan er via de site van de NVVE gedoneerd worden via de pagina www.nvve.nl/euthanasie-geen-moord. De NVVE zorgt er voor dat de juridische ondersteuning van deze arts in de toekomst gewaarborgd is.

De NVVE wil met deze  steun aan de arts ook laten zien dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders voorstander is van het zelfgekozen levenseinde, ook bij dementie, en niet wil dat de klok wordt teruggedraaid. De vereniging, met 170.000 leden de grootste op haar gebied ter wereld, ziet er reden te meer in om de strijd voort te zetten, de wilsverklaringen nog sterker te maken en het ledental te laten groeien zodat de NVVE een serieuze gesprekspartner blijft voor politieke partijen en beroeps- en maatschappelijke organisaties.

Geef een reactie