NZa indexeert tarief wijkverpleging 2018

De tarieven voor wijkverpleging worden voor 2018 geïndexeerd en niet herijkt. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit besloten. Uit het kostenonderzoek bleek dat de kosten voor verpleging lager uitvallen dan het huidige tarief. De NZa ziet de noodzaak voor investeringen in de wijkverpleging en heeft daarom besloten de tarieven vooralsnog niet te herijken in afwachting van meer inzicht in de kwaliteit van zorg. 

(Tekst: NZa)

De branchepartijen werken op dit moment aan een kwaliteitskader voor de wijkverpleging. De NZa wil op basis van dit kwaliteitskader een koppeling maken tussen kosten en kwaliteit. Daarnaast werkt de NZa samen met verpleegkundigen en wetenschappers aan een nieuw bekostigingssysteem voor de wijkverpleging waar cliëntkenmerken het uitgangspunt zijn. Het kwaliteitskader kan samen met het kostenonderzoek de basis vormen voor nieuwe tarieven voor 2019. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal de NZa de tarieven in 2019 herijken op basis van het kostenonderzoek.

Integraal tarief

Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen en de zorgvraag van cliënten wordt zwaarder en complexer. Het is van groot belang dat de maatschappelijke ontwikkelingen worden meegenomen in de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa ziet dat de meeste aanbieders van wijkverpleegkundige zorg inmiddels gebruik maken van een integraal tarief voor verpleging en verzorging. Dit integraal tarief biedt de mogelijkheid recht te doen aan de lokale omstandigheden.

Complexe wondzorg

In 2018 wordt het mogelijk om per patiënt meerdere keren per jaar een prestatie voor de regiefunctie van complexe wondzorg in rekening te brengen. Dit verzoek hebben zorgverzekeraars ingediend omdat de huidige regel niet aansluit bij de praktijk. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten hiervoor wel afspraken vastleggen in een overeenkomst.

Verder vervalt de beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’. Aanbieders van verpleging en verzorging kunnen deze zorg vanaf 2018 declareren onder de prestaties voor verpleging en verzorging. De NZa wil op deze manier de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderen.

Geef een reactie