Omgaan met seksueel gedrag van VGZ-cliënten

Kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking lopen een hoger risico als het gaat om seksueel gedrag, soms grensoverschrijdend, als slachtoffer en soms ook als dader.

(Tekst: Movisie)

Hoe kun je als professional omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij cliënten met een verstandelijke beperking? Hoeveel ruimte is er voor een gezonde seksuele ontwikkeling? Om professionals hierin te ondersteunen heeft Movisie de e-learning Vlaggensysteem Verstandelijke Gehandicaptenzorg ontwikkeld.

Direct naar de e-learning gaan

Welke handvatten kun je gebruiken om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag te duiden, te beoordelen en om het bespreekbaar te maken met cliënten, ouders en collega’s? Het Vlaggensysteem ondersteunt hierbij. Om kennis te maken met deze pedagogische interventie heeft Movisie een e-learningmodule Vlaggensysteem voor de Verstandelijke Gehandicaptenzorg ontwikkeld. Deze e-learningmodule besteedt aandacht aan gezond en ongezond seksueel gedrag, immers iedereen heeft recht op een gezonde seksuele ontwikkeling.

Lees hier verder

Geef een reactie