Onderzoek naar big data in de zorg

(Tekst: Zorgvisie)

Big Data kan een grote bijdrage leveren aan hét grote probleem in de zorg: het grote tekort aan betrouwbare informatie. Alhoewel de kennis over ziekten en aandoeningen de afgelopen decennia sterk is toegenomen, is de precieze oorzaak, of het samenspel van oorzaken, van het merendeel van ziekten en aandoeningen niet bekend. Big Data zal hier de oplossing gaan bieden. Dat constateren de RVS en WRR in het recente rapport ‘Big data in de zorg’

Integratie van grote hoeveelheden gegevens vanuit verschillende bronnen – genetische gegevens, het medisch dossier, biobanken, omgevingsfactoren, enzovoort – zal de kennis over de oorzaak van ziekten en aandoeningen sterk doen toenemen. Op basis van deze toegenomen kennis kunnen effectieve(re) behandelingen ontwikkeld worden. Dat schrijft RVS-onderzoeker Leo Ottes in zijn onderzoek.

Voorwaarden voor big data

Om dit toekomstperspectief succesvol te realiseren moet volgens hem wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Gegevens moeten gestandaardiseerd vastgelegd worden om ze te kunnen vergelijken. Daarnaast moeten gegevens beschikbaar zijn voor onderzoekers. Voor wat betreft gegevens die in het kader van de zorgverlening worden vastgelegd heeft de rvz in zijn advies Patiënten informatie uit 2014 gepleit voor het Persoonlijk Gezondheidsdossier (pgd). Patiënten/burgers moeten via dit pgd kunnen beschikken over al hun gezondheidsgegevens. Daarnaast kunnen zij besluiten deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stellen.

Lees hier verder

Geef een reactie