Onderzoek relatie slapeloosheid en psychische aandoeningen

Het Trimbos Instituut deed onderzoek naar het vóórkomen van slapeloosheid in de algemene volwassen bevolking, en in welke mate deze problemen gepaard gaan met psychische aandoeningen, functionele beperkingen en ziekteverzuim.

(Tekst: Trimbos Instituut)

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de derde meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een representatieve steekproef van 4618 personen die mondeling werden geïnterviewd.

Vóórkomen van slapeloosheid

Slapeloosheid werd gemeten met de IRS (Insomnia Rating Scale) die problemen met in slaap vallen, doorslapen, eerder wakker worden en rusteloos slapen in de afgelopen vier weken in kaart brengt. 42 procent van de respondenten rapporteerde geen tot milde problemen, 35 procent matige problemen en 23 procent ernstige problemen met in slaap vallen en/of doorslapen hetgeen kan worden opgevat als een indicatie voor slapeloosheid.

Slapeloosheid kwam vaker voor bij vrouwen, oudere volwassenen, lager opgeleiden, volwassenen zonder betaalde baan, volwassenen die niet genoeg geld hebben om rond te komen, en volwassenen met een slechtere lichamelijke gezondheid.

Stemmings- en angststoornissen

Volwassenen met een angststoornis in remissie (d.w.z. die hersteld zijn van hun angststoornis) of een angststoornis het afgelopen jaar hadden een ruim 2 tot bijna 5 keer zo grote kans op slapeloosheid vergeleken met volwassenen zonder angststoornis. Dat gold in iets minder mate ook voor volwassenen met een stemmingsstoornis in remissie of een stemmingsstoornis in het afgelopen jaar. Volwassenen met een stemmingsstoornis in remissie hadden geen verhoogde kans meer op slaalproblemen na controle voor verschillen in demografie, lichamelijke gezondheid en bijkomende psychische aandoeningen.

Functionele beperkingen en ziekteverzuim

Volwassenen met slapeloosheid rapporteerden vaker sociale, emotionele en lichamelijke beperkingen in hun dagelijks functioneren en hadden een 2,5 keer zo grote kans om meer dan 7 dagen in de afgelopen maand te verzuimen van hun werk of andere dagelijkse bezigheden, en dat werd niet verklaard door eventuele bijkomende psychische aandoeningen of een minder goede lichamelijke gezondheid.

Conclusie

Slapeloosheid is een veelvoorkomend probleem bij meerdere categorieën van psychische aandoeningen, zelfs bij aandoeningen in remissie. Aangezien slapeloosheid negatieve effecten heeft op het dagelijks functioneren, verdient behandeling ervan meer klinische aandacht.

Geef een reactie