Online hulpverlening: werkt dat wel?

Blended en online hulpverlening zijn in opkomst binnen het sociaal domein. Het kan de effectiviteit van hulp- en dienstverlening versterken en het (zelf-)organiserend vermogen van professionals én cliënten vergroten. Dat klinkt mooi, maar werkt het ook in de praktijk? Movisie ging in gesprek met SchuldendeBaas  en Kwadraad Maatschappelijk Werk over de voor- en nadelen van online hulpverlening.

(Tekst: Movisie)

SchuldendeBaas is een vorm van schuldhulpverlening via de digitale weg waar inmiddels zo’n zestig gemeenten mee werken. Jacomijn Kuiper, één van de initiatiefnemers van SchuldendeBaas, vertelt.

Waarom online schuldhulpverlening?

’Wij zagen het gebruik van online hulp om ons heen toenemen en dachten: ‘Wat kan online hulp betekenen voor schuldhulpverlening?’. Door op onderzoek uit te gaan ontdekten we al snel veel voordelen:

  • Vanuit huis werken kan drempelverlagend werken voor het zoeken van hulp, waarmee je te laat melden vanuit schaamte kunt voorkomen;
  • Sociale anonimiteit draagt bij aan open communiceren;
  • Schrijven helpt bij reflectie en ordenen van gedachten;
  • De cliënt krijgt de ruimte om te werken in zijn eigen tijd: no show is geen probleem meer dus effectievere hulpverlening;
  • Tijdbesparend, o.a. omdat de cliënt zijn eigen dossier vult.

Daarom hebben Mariëlle Fleuren, Anna Schotanus en ik in januari 2016 SchuldendeBaas opgericht.’

Lees hier verder

Geef een reactie